Công ty ở Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ VỆ SINH SƠN HÀ

Trụ sở: Xóm Ve, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Mạnh Hà

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG NHƯ KIM BÔI

Trụ sở: Phố Rạnh, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Quách Thị Như

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY KHANH

Trụ sở: Nhà ông Phạm Duy Khanh, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Duy Khanh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH HỒNG

Trụ sở: Xóm Ve, xã Đông Bắc, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Hồng