Công ty ở Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN KIM BÔI

Trụ sở: Xóm Vọ, Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Hờm

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Trụ sở: Xóm Thông Pát, Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Văn Giáp