Công ty ở Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẮC SƠN

Trụ sở: Xóm Hồi, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Can

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM CƯƠNG

Trụ sở: Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Đình Kiên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ÁNH HỒNG (CẤP LẠI LẦN THỨ 1 DO MẤT ĐĂNG KÝ KINH DOANH)

Trụ sở: Nhà bà Bùi Thị Chín, Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Chín