Công ty ở Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG LUÔNG

Trụ sở: Phiêng Luông, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH (NHÀ THẦU)

Trụ sở: Tổ 17, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Cao Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG ( NHÀ THẦU)

Trụ sở: ,, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VIỆT TRUNG

Trụ sở: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Trụ sở: 222 đường Minh Khai, tổ 2, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Thắng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MẠNH PHƯƠNG

Trụ sở: Thôn Sơn Hà, Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thế Mạnh

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TIÊN LONG

Trụ sở: Tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Biều

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚ NAM

Trụ sở: Thôn Nà Quặc, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nông Thị Bích Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GOLDWAY

Trụ sở: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Thị Thơm

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TOÀN CẦU

Trụ sở: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Như Tuấn

HỢP TÁC XÃ THÙY CHÂM

Trụ sở: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Lượng

BQL-DA QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG & ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2-KFW8 HUYỆN VX

Trụ sở: TT Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nông Khánh Toàn

BQL DỰ ÁN: QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2-KFW8

Trụ sở: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Thủy

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG LÂM SẢN

Trụ sở: Thôn Khu Chợ, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nông Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH QUYẾT TIẾN HG

Trụ sở: Số 79, tổ 3, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Thông

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KFW8 HUYỆN YÊN MINH

Trụ sở: TT Yên Minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc:

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG ĐỨC GIANG

Trụ sở: Tổ 9 TT Việt Lâm, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Hồng

MÃ SỐ THUẾ THU TRƯỚC BẠ

Trụ sở: Số 01, Huyện Đồng Văn, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG VINH

Trụ sở: Tổ 8 TT Việt Lâm, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Xuân Vinh

HTX TỔNG HỢP HOÀNG GIANG

Trụ sở: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quốc Hương

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2-KFW8

Trụ sở: Tổ 4, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH QUANG - TQ

Trụ sở: Thôn Khuổi Niếng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Văn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN ĐẠT

Trụ sở: Thôn Tân Lập, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CƯỜNG II

Trụ sở: Thôn Tả Lùng, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc:

HỢP TÁC XÃ XUÂN KHU

Trụ sở: Thôn xuân phú, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Ngọc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HÙNG HÀ

Trụ sở: Số 461, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hà

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU HỒNG TIẾN

Trụ sở: Hồng Tiến - Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Trọng Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH BẢN BÓ

Trụ sở: Tổ 12, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nông Thị Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HOÀNG HẢI

Trụ sở: Tổ 17, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Nông Thị Kiều

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐẠT MƠ

Trụ sở: Thôn Tát Hạ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Mơ