Công ty ở Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI NGUYỄN CÀ MAU

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Thành Kiệt

DOANH NGHIỆP TN KHOA BỬU

Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Quách Hồng Bảo

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ÚT

Trụ sở: ấp 9, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tưởng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT

Trụ sở: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Thị Thiên Lý

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU MỸ DUNG

Trụ sở: ấp 2, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Kim Dung

POSCO ENGINEERING CO., LTD

Trụ sở: Khu Công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI THƯƠNG - CÀ MAU

Trụ sở: Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Chung Thị Mi Sil

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN TIẾN THÀNH

Trụ sở: Khóm 4, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hiển

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GẠCH PHẠM MINH

Trụ sở: Khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Minh Hận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NẤM LINH CHI VIỆT

Trụ sở: ấp 04, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Việt Trình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VĨNH PHÁT

Trụ sở: Khóm 4, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Vủ Cương

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HẢI BĂNG

Trụ sở: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC VIỆT CÀ MAU

Trụ sở: ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Quốc Việt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HUY TÚ

Trụ sở: ấp 1, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Huy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRƯỜNG 139

Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Nhật Trường

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM THANH TÂN

Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thanh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÚY HẰNG

Trụ sở: ấp 8, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Quách Văn Cuộc

DOANH NGHIỆP TN NGUYÊN ANH CÀ MAU

Trụ sở: ấp 8, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mã Tuyết Phương

CÔNG TY CP LOGISTICS NAM VIỆT

Trụ sở: ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Thành

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN DANH QUÂN

Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Danh Quân

CÔNG TY TNHH HUỲNH PHÚ MINH

Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Mặn

DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÚC LINH

Trụ sở: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Ngưng

CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG TIỀN

Trụ sở: ấp 17, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đến

DOANH NGHIỆP TN LỢI THỊNH U MINH

Trụ sở: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Gây

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐỊNH U MINH

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tấn Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC THƠ

Trụ sở: ấp 11, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Ngọc Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VÂN

Trụ sở: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Kim Vân

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Trụ sở: , Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TN LÊ HỒNG NY U MINH

Trụ sở: Kênh Bà Mụ, ấp 1, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hồng Ny

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH QUANG U MINH

Trụ sở: ấp 12, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Khởi