Công ty ở Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUỐC KHÁNH

Trụ sở: 98, ấp Khánh Hưng A, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI THÁI DƯƠNG

Trụ sở: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Minh Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỶ PHÚ ĐẠT I

Trụ sở: ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Sữ Thúy Loan

DOANH NGHIỆP TN HƯNG LONG HÀO

Trụ sở: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Văn Nhanj Dung

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KHÁNH BĂNG

Trụ sở: ấp Trùm Thuật A, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Khánh Băng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG THÀNH CÀ MAU

Trụ sở: ấp 2, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Quốc Sử

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN ROYAL

Trụ sở: ấp Kinh Giữa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Tuấn Phương

DOANH NGHIỆP TN NHÀ TRỌ NGỌC DUNG

Trụ sở: Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Văn Tăng

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI PHƯỢNG TRƯỜNG

Trụ sở: Khóm 2, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Trường

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH GỖ NGUYỄN MINH ĐƯƠNG

Trụ sở: Khóm 1, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Đương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI THIỆN NHẪN

Trụ sở: Số 41/11, khóm 3, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Dung

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM ÁNH SÔNG ĐỐC

Trụ sở: Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Lê Khanh

DOANH NGHIỆP TN LÊ MINH DƯƠNG GAME

Trụ sở: Số 216, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Dương

DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ĐĂNG KHOA

Trụ sở: ấp Tân Tiến, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Tồng

DOANH NGHIỆP TN GAME NGUYỄN HẰNG

Trụ sở: Khóm 4, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Văn Huỳnh

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH HẢI

Trụ sở: Số 166, ấp Tắc Thủ, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Hồng Khánh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÍN NGHĨA

Trụ sở: Khóm 5, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Thúy Mai

DOANH NGHIỆP TN PHÚC LINH KINH HÃNG

Trụ sở: ấp Kinh Hãng C, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phước Văn Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN BỘT CÁ KIM SON

Trụ sở: ấp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thị Điệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH TÂM

Trụ sở: ấp Cơi 5, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tạ Mạnh Kha

DOANH NGHIỆP TN LÊ VĂN KỀ

Trụ sở: ấp Kinh Chùa, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Kề

CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG SÔNG ĐỐC

Trụ sở: Khóm 12, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Hòa Hiệp

DOANH NGHIỆP TN BIA DANH HƯƠNG

Trụ sở: Khóm 12, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Trường Danh

CÔNG TY TNHH PHÚC MINH TOÀN

Trụ sở: Khóm 12, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Anh Toàn

DOANH NGHIỆP TN NHÀ TRỌ HỌC TIÊN

Trụ sở: Khóm 11, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Tiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN THÀNH PHÁT CÀ MAU

Trụ sở: Khóm 4, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Dũng

DOANH NGHIỆP TN VÕ MINH LÓN

Trụ sở: ấp ông Tự, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Minh Lón

DOANH NGHIỆP TN ĐINH VIỆT CƯỜNG

Trụ sở: Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Việt Cường

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TƯ ĐỊNH

Trụ sở: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đình Tàu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH LONG

Trụ sở: ấp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Ngọc Hiển