Công ty ở Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN GAME HỮU TÌNH

Trụ sở: ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoài Khiêm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AKZ

Trụ sở: ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn No

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ ĐỨC CÀ MAU

Trụ sở: ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Chí Đức

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU KIỀU LAN

Trụ sở: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Văn Hoàng

DOANH NGHIỆP TN TUẤN KIỆT CÀ MAU

Trụ sở: ấp Giáp nước, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Kiệt

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Trụ sở: ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Việt Cường

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO TRUNG HẢO

Trụ sở: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Thảo

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN CHÚC LY

Trụ sở: ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Chúc Ly

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU GIA HƯNG

Trụ sở: Khóm 3, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Văn Quyền

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG XUÂN HƯƠNG

Trụ sở: ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thị Hương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Trụ sở: ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Luôl

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ TÂN

Trụ sở: Khóm II, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quang Lăng

DOANH NGHIỆP TN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUỲNH MAI

Trụ sở: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoàng Xuyên

DOANH NGHIỆP TN LỘ HỮU PHƯỚC (TIỆM VÀNG HOÀNG ANH)

Trụ sở: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lộ Hữu Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN TRUNG

Trụ sở: ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Trung

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BẢY TUỒNG

Trụ sở: Khóm 7, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tuồng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TRUNG ĐOÀN

Trụ sở: ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Văn Trung

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THÀNH ĐÔNG

Trụ sở: ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đông

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HOÀNG TÂM

Trụ sở: ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Hoàng Tâm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN PT

Trụ sở: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Văn Ngoạn

TRÃN VĂN DŨNG

Trụ sở: khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Dũng

UNT TT CÁI ĐÔI VÀM

Trụ sở: Thị trấn Cái Đôi Vàm, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

Trụ sở: Xã Nguyễn Việt Khái, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ TÂN HƯNG TÂY

Trụ sở: Xã Tân Hưng Tây, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ RẠCH CHÈO

Trụ sở: Xã Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ VIỆT THẮNG

Trụ sở: Xã Việt Thắng, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ PHÚ TÂN

Trụ sở: Xã Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ PHÚ THUẬN

Trụ sở: Xã Phú Thuận, xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ TÂN HẢI

Trụ sở: Xã Tân Hải, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

UNT XÃ PHÚ MỸ

Trụ sở: Xã Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: