Công ty ở Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TÂM TỶ

Trụ sở: ấp Kinh 17, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nghê Thị Việt Hoa

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TẤN PHÚC

Trụ sở: ấp Kinh 17, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Tấn Khôi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN SNL

Trụ sở: ấp Chà Là, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Hoàng

XÃ TAM GIANG

Trụ sở: Xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TÔM GIỐNG SINH THÁI - CAMIMEX

Trụ sở: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Sĩ Tuấn

DOANH NGHIỆP TN PHƯỚC HƯNG

Trụ sở: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thành Lân