Công ty ở Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG HẢI LONG CÀ MAU

Trụ sở: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Tại

DOANH NGHIỆP TN VÕ THANH VIỆT

Trụ sở: ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Bé Tư

XÃ LÂM HẢI

Trụ sở: Xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM SÚ GIỐNG LÂM HẢI

Trụ sở: ấp Xẻo Lớn, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Viết Thống

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 9 ĐẦY

Trụ sở: ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Đầy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX TM GIỐNG THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - NHƯ NGỌC

Trụ sở: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Hồng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN VƯỢT THỜI GIAN

Trụ sở: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đảm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

Trụ sở: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trường Giang

DOANH NGHIỆP TN KIM NGHĨA

Trụ sở: ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Kiều Văn Nghĩa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN AN KHƯƠNG

Trụ sở: Số 04, ấp Xẻo Lớn, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Khương

DOANH NGHIỆP TN LÊ THÀNH

Trụ sở: ấpp Biện Trượng, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Chí Dũng

DOANH NGHIỆP TN TRỊNH DIỆU PHƯỚC

Trụ sở: ấp Biện Trượng-Xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Diệu Phước