Công ty ở Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN ANH KIỆT

Trụ sở: ấp 5, xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Anh Kiệt

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU THÁI HÒA

Trụ sở: ấp 5, xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đình Hùng

XÃ HIỆP TÙNG

Trụ sở: Xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN VŨ HỒNG

Trụ sở: ấp 4, xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Việt Hồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH PHỤNG

Trụ sở: ấp 4, xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Phụng

DOANH NGHIỆP TN HOÀI HÂN

Trụ sở: ấp Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Viết Hoài

DOANH NGHIỆP TN HỮU LỢI

Trụ sở: ấp 7B, xã Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Lợi