Công ty ở Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN HOÀNG NHÂN

Trụ sở: ấp 1, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Văn Nhẫn

DOANH NGHIỆP TN DUY LONG NĂM CĂN

Trụ sở: ấp 1, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tường Duy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG LIỄM

Trụ sở: ấp 01, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Công Liễm

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG DUY THÁI

Trụ sở: ấp II, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Chu Hoàng Thái

DOANH NGHIỆP TN TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Hồng Đẹp

DOANH NGHIỆP TN TRƯƠNG TRỌNG NHỰT

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Thanh Thu

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC H. KIM LIÊN

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

DOANH NGHIỆP TN VÀNG NỮ TRANG MỸ NGỌC

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Vưu Phái

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THANH HÙNG

Trụ sở: ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thanh Hùng

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HUỲNH TUẤN

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Quốc Tuấn

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG DIỄM - MY

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Triệu Quốc Tuấn

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HUỲNH LAN

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Phước Viên

DOANH NGHIỆP TN H. KIM LIÊN 2

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Cường

DOANH NGHIỆP TN -TIỆM VÀNG THANH LONG (TỶ)

Trụ sở: ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thành Tỷ

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN THANH HÙNG - THÀNH CÔNG HCM

Trụ sở: ấp 2, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thanh Hùng

XÃ HÀNG VỊNH

Trụ sở: Xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG ĐẤT MŨI

Trụ sở: ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tân

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIỆN TRÍ

Trụ sở: ấp 2, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Tâm

DOANH NGHIỆP TN TRẦN HẢI LONG

Trụ sở: ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hải Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HẰNG

Trụ sở: ấp Xóm Lớn Ngoài, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Văn Thông

DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG UYÊN

Trụ sở: ấp 2, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Lan Hương

DOANH NGHIỆP TN QUỐC LÂM

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Dũng

DOANH NGHIỆP TN MƯỜI DŨNG

Trụ sở: Số 87, ấp 01, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Thanh Dủng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CÀ MAU

Trụ sở: ấp Xóm Lớn Trong, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hữu Thái

DOANH NGHIỆP TN THÀNH AN

Trụ sở: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thành Tôn