Công ty ở Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN MẠNH PHÁT (TÔM GIỐNG LOẠI 1)

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hữu Mạnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN CÀ MAU

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Thái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OZON - ĐẤT MŨI

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN HỒNG ANH

Trụ sở: ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Quảng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ NĂM CĂN

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Dũng

XÃ HÀM RỒNG

Trụ sở: Xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NGUYỄN THÀNH THÂN

Trụ sở: ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thành Thân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIỐNG THỦY SẢN THẢO NGUYÊN

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Kim Luyến

CÔNG TY CP GIỐNG THỦY SẢN SÚ CHÂN ĐỎ T.C.M

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Trung

DOANH NGHIỆP TN TIẾN DŨNG

Trụ sở: Số 102, ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

DOANH NGHIỆP TN TÔM GIỐNG BẮC NAM

Trụ sở: ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Nam

DOANH NGHIỆP TN DIỆP KIM LOAN

Trụ sở: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Diệp Kim Loan