Công ty ở Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TÔM GIỐNG NGUYỄN THẮNG

Trụ sở: ấp ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Ánh Nhung

DOANH NGHIỆP TN TÔM GIỐNG HUỲNH NHƯ NĂM CĂN

Trụ sở: ấp ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Dũng

DOANH NGHIỆP TN TRÍ THÀNH NGỌC HIỂN

Trụ sở: ấp Tắc Năm Căn A, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hằng Ny

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN QUANG THUẬN

Trụ sở: ấp Năm Căn A, xã Đất Mới, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Thuận

XÃ ĐẤT MỚI

Trụ sở: Xã Đất Mới, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

HỢP TÁC XÃ NÔNG - THUỶ SẢN ẤP TRẠI LƯỚI A XÃ ĐẤT MỚI

Trụ sở: Kênh Chà Là, ấp Trại Lưới A, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thành Công

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN HOÀNG DANH

Trụ sở: ấp Lô Ráng, xã Đất Mới, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoàng Danh