Công ty ở Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG PHÚC

Trụ sở: Khóm 7, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Minh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BA HỒNG

Trụ sở: Khóm Cái Nai, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN VIỆT

Trụ sở: Khóm Cái Nai, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn U

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN LĨNH

Trụ sở: Khóm 8, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Kim Lĩnh

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT CÀ MAU

Trụ sở: Số 23, đường Lê Văn Tám, khóm 4, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Điệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM CĂN NGỌC HIỂN

Trụ sở: Khóm 6, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Khởi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN RTC CÀ MAU

Trụ sở: Số 4, khóm Cái Nai, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Trọng Hiếu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN SÚ THẦN TÀI 68

Trụ sở: Khóm Sa phô, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Điệp Chí Huy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẦN TÍNH

Trụ sở: Khu vực 1, khóm 2, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Trí Tính

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN TỨ HẢI

Trụ sở: Khu vực 2, Khóm 6, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Thu Liễu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM HẢI

Trụ sở: Khu Lâm viên thuộc ấp 5, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thị Kiều Linh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM TÙNG NC

Trụ sở: Khóm 2, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Tùng

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN HÂN HÂN

Trụ sở: Khóm 1, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Chí

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN NGUYÊN

Trụ sở: Số 98, Nguyễn Tất Thành, KV1, K4, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tạ Minh Lương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN LỢI

Trụ sở: Khu vực 2, Khóm 3, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Hạnh

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN THANH HIỀN

Trụ sở: Số 175, khóm 7, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Thanh Hiền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 136

Trụ sở: Số 201, Nguyễn Tất Thành, K2, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Xuân Duy

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN THANH MỘNG

Trụ sở: Số nhà 50, khu vực 1, khóm 2, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Mộng

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THÁI PHONG

Trụ sở: Số 24, Lạc Long Quân, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Ngọc Ấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THỊNH ĐẠT

Trụ sở: Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Sĩ Thị Trúc Ly

DOANH NGHIỆP TN THÀNH - GIA BẢO

Trụ sở: Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thị Phiến

DOANH NGHIỆP TN NHÀ HÀNG NHƯ Ý NĂM CĂN

Trụ sở: Khóm 4, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Ngọc Hạnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CANO HỒNG HÂN

Trụ sở: Khu vực 1, khóm 1, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồng Thi Khánh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA KÝ

Trụ sở: Khi vực 1, khóm 4, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Ngọ

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TT-T

Trụ sở: Số 203, đường Hùng Vương, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Xuân Độ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M PI

Trụ sở: Khóm 6, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Văn Tiệp

DOANH NGHIỆP TN PHAN TẤN TUẤN

Trụ sở: Khóm 3, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Tấn Tuấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỨA NGỌC HẢI

Trụ sở: Số 563, khóm 8, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Ngọc Hải

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN THỊNH ALO

Trụ sở: Số 461, Nguyễn Tất Thành, K8, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Đông Lâm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐỒNG PHÁT NĂM CĂN

Trụ sở: Khóm 1, TT Năm Căn, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tạ Bửu Lộc