Công ty ở Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN ĐẦY PHÚC

Trụ sở: ấp Tân Thành A, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Đầy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÚY AN

Trụ sở: ấp Bào Sen, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ KHỌL

Trụ sở: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Anh Linh

DOANH NGHIỆP TN THÀNH CÔNG ĐẦM DƠI

Trụ sở: Khóm 2, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thành Công

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG KHIÊM

Trụ sở: Số 298-300, đường Huỳnh Ngọc Điệp, khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Bỉnh Khiêm

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VĨNH PHONG

Trụ sở: Khóm 1, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Chí Nguyễn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ HUỲNH KHẢI

Trụ sở: Số 131, đường Trương Phùng Xuân, khóm 5, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Quốc Khải

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME ĐĂNG KHOA

Trụ sở: ấp Phú Quý, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Đăng Khoa

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN HUỲNH THƯƠNG

Trụ sở: Tân Bình, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Văn Thương

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN DUY HẢO

Trụ sở: Số 12, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Hảo

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THẢO ĐẦM DƠI

Trụ sở: ấp Tân Phú, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thanh Thảo

DOANH NGHIỆP TN ĐANG DIỂM

Trụ sở: ấp Mỹ Phú, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Hồng Diểm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯƠNG MINH KHÚNG

Trụ sở: ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Minh Khúng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỨA HOÀNG DUY

Trụ sở: ấp Tân Thành A, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Hoàng Duy

DOANH NGHIỆP TN NHẬT QUANG CÀ MAU

Trụ sở: ấp Tân Hùng, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN CHƯƠNG

Trụ sở: Số 108, ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Văn Hồng Liên

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN HỒNG LỆ

Trụ sở: Chợ Chà Là, ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Minh Đương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FOISLIFE

Trụ sở: Số 152, ấp Hòa Đức, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Nghiêm

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN PHAN TUẤN

Trụ sở: Số 160, ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Tuấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MỸ ÂU

Trụ sở: ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Bạch Đằng

DOANH NGHIỆP TN VỰA CÁ ANH GIANG

Trụ sở: ấp Mỹ Phú, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Trường Giang

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TUẤN HIỆP

Trụ sở: Đường Tô Thị Tẻ, khóm 2, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Trung Hận

DOANH NGHIỆP TN LA VĂN CẢNH

Trụ sở: ấp Hòa Hải, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: La Văn Cảnh

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN THANH TÙNG

Trụ sở: Số 303, Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thanh Tùng

DOANH NGHIỆP TN ĐẠT NGỌC CÀ MAU

Trụ sở: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Kim Lộc

DOANH NGHIỆP TN LÂM NHƯ ĐẦM DƠI

Trụ sở: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Y PHỤNG

Trụ sở: ấp Tân An Ninh A, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Minh Chánh

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NGUYỄN HUYNH

Trụ sở: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Chí Ngân

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN TRẦN HOÀNG

Trụ sở: ấp Tân Hiệp, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Hoàng

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN QUỐC NAM

Trụ sở: ấp Tân Hiệp, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Quốc Nam