Công ty ở Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TỪ TẠO

Trụ sở: ấp Tân Bửu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Từ Tạo

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHƯƠNG VŨ

Trụ sở: ấp Ngọc Tuấn, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Vũ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN ÂN CÀ MAU

Trụ sở: ấp Nhà Phấn, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trúc Phương

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trụ sở: ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Hoàng Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG A&T

Trụ sở: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Ngọc Thủy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THÀ

Trụ sở: ấp Tân Bửu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Thà

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT BẮC CÀ MAU

Trụ sở: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Quang Bắc

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN MINH ĐƯƠNG

Trụ sở: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Minh Đương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG DƯƠNG

Trụ sở: ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đồng Khởi

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN PHƯƠNG KIỀU

Trụ sở: ấp Lý ấn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Thị Kiều

DOANH NGHIỆP TN ĐỖ ĐÃM ĐẠT

Trụ sở: ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đổ Hoàng Phương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN NGÂN PHÁT

Trụ sở: ấp Nhà Phấn, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Đình Du

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRƯỜNG HUY

Trụ sở: Số 19, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Phan Khái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN NGUYÊN HƯƠNG

Trụ sở: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thiên Hương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN LỢI

Trụ sở: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CHÍ NGUYỆN

Trụ sở: ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Trí

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY SẢN TRƯỜNG THỊNH

Trụ sở: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trường Giang

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG NGỌC BẢO

Trụ sở: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Khôi

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC

Trụ sở: Khóm II, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Thanh Nơi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐA PHƯƠNG.

Trụ sở: Số 32, đường 19/5, khóm II, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thái Phú

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MAI LINH

Trụ sở: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Y

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM CỬU LONG

Trụ sở: Số 25, ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hoàng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG THỊNH VẠN PHÁT

Trụ sở: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Sương Lam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAI KIA

Trụ sở: Số 139 - 141, đường Nguyễn Việt Khái, khóm 3, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Văn Chinh

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NGUYỄN TRƯỜNG

Trụ sở: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Trường

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN LÊ LAN

Trụ sở: ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Lan

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU ĐẠI PHÁT

Trụ sở: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Mạch Văn Nhỉ

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÊ NGUYỄN

Trụ sở: Số 18A, ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tuyết Nga

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN VỦ BẰNG

Trụ sở: ấp Lợi Đông, Xã Hoà Mỹ, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Vủ Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO SÁT HẠCH VĨNH HÒA

Trụ sở: ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thạch