Công ty ở Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẠCH DỪA PHÁT ĐẠT

Trụ sở: ấp Tân Thông 1 (thửa đất số 1784, 1785, 1786, tờ bản đồ số 0, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Yến

CÔNG TY TNHH THẠCH DỪA HỒNG UY

Trụ sở: ấp Tân Thông 1 (thửa đất số 1790, tờ bản đồ số 03), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Quốc Sâm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM VĂN LONG

Trụ sở: ấp Thanh Sơn 1 (thửa đất số 331-332, tờ bản đồ số 04), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Long

ĐỘI THUẾ XÃ THANH TÂN

Trụ sở: Đội thuế xã Thanh Tân, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

ĐỘI THUẾ XÃ THẠNH NGÃI

Trụ sở: Xã Thạnh Ngãi, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HIỀN ĐỨC

Trụ sở: ấp Tân Thông 1 (thửa đất số 1799, tờ bản đồ số 03), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Thêm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HUY

Trụ sở: Số 38, ấp Tân Thông 1, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Mạnh Huy

TÂN PHÁT

Trụ sở: ấp Thanh Xuân 1, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến

DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÁM DƯƠNG

Trụ sở: Số 73, ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Hoàng Trung Kiên

CSKD HỒNG NHI

Trụ sở: ấp Tân Thông 3, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Văn Nghĩa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC GIA QUYÊN(ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG)

Trụ sở: Số 46, ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Ngọc Phương

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN 2

Trụ sở: ấp tân thông 2, xã thanh tân, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS THANH TÂN

Trụ sở: xã thanh tân, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN 1

Trụ sở: ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀM LUÔNG

Trụ sở: ấp Thanh Sơn I (Thửa đất số 1830, 1831; tờ bản đồ số 4), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đường Thanh Khiêm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH XUÂN

Trụ sở: ấp Thanh Xuân II (thửa đất số 7, tờ bản đồ số 2), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đường Thạnh Phong

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC BÊN (ĐOÀN VĂN DIỄN)

Trụ sở: Số 60, ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Văn Diễn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 6 HỮU

Trụ sở: Số 23, ấp Thanh Sơn 2, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Kim Trang