Công ty ở Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂU MỸ MÊ KÔNG

Trụ sở: ấp Thanh Bắc (thửa đất số 12, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thuận

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN THANH TÂY

Trụ sở: xã tân Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CƠ SỞ NGOẠI NGỮ- TIN HỌC HỮU PHÚC

Trụ sở: ấp Thanh Bắc, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hữu Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANH TÂY

Trụ sở: ấp Thanh Tây - xã Tân Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THANH TÂY

Trụ sở: Xã Tân thanh tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS TÂN THANH TÂY

Trụ sở: ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Thắng