Công ty ở Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HOÀNG THIÊN PHÁT

Trụ sở: ấp Thành Bình 1 (thửa đất số 1814, tờ bản đồ số 3), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Nhật Thiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỪA SƠN ĐĂNG

Trụ sở: Số 28A, ấp Thành Hóa 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG HƯNG LỘC PHÁT

Trụ sở: ấp Tân Long 2 ( thửa đất số 2176, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Đức Lợi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINA BÁCH THẢO

Trụ sở: 239, Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Xuân Khánh Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TÚ

Trụ sở: ấp Tân Long 2 (thửa đất số 402, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Văn Hồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÁT THÀNH CÔNG

Trụ sở: 297 ấp Thành Hóa 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Minh Hải

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN NGUYỄN HIỀN

Trụ sở: Số 359, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Huỳnh Toãn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỪA ĐĂNG HUY

Trụ sở: Số 177, ấp Thành Hóa 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Sích

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHONG

Trụ sở: Số 16, ấp Tân Thiện, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Phong Tân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT LÊ SINH

Trụ sở: Số 210, tổ 3, ấp Thành Hóa 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Khắc Sinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC MỸ HÀ

Trụ sở: Số 81A, ấp Thanh Bình 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Thị Lệ Hà

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN THÀNH BÌNH

Trụ sở: xã Tân Thành Bình, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ TÂN THÀNH BÌNH

Trụ sở: Số 559, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thanh Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MEKONG

Trụ sở: Số 62, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Nhật Điều

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH BÌNH 1

Trụ sở: ấp chợ xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THIÊN LỘC PHÚ

Trụ sở: ấp Chợ Xép (thửa đất số 1889, tờ bản đồ số 2), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lại Ngọc An

TRƯỜNG MẦN NON BÁN CÔNG TÂN THÀNH BÌNH

Trụ sở: ấp chợ xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH BÌNH 2

Trụ sở: ấp chợ xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

VĂN NHÌ

Trụ sở: tổ 18 ấp thành hoá 2, xã Tân thành bình, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Văn Nhì

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ

Trụ sở: Xã Tân Thành Bình, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU BÌNH

Trụ sở: Số 552, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thúy Liễu

BÌNH MINH (NGUYỄN MINH THIỂM)

Trụ sở: Tổ 4, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Thiểm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HÀ

Trụ sở: Số 310, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Đức

SÁU HỘ(PHAN VĂN TRUYỀN)

Trụ sở: Số 76 - ấp Thành Hóa 1 - xã Tân Thành Bình, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Truyền