Công ty ở Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUẢNG CÁO LÂM VINH

Trụ sở: 108 Quốc lộ 57, ấp Tân Đức B, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Quang Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT NHẬP KHẨU HUY THỊNH PHÁT

Trụ sở: Số 199, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Bảy

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN BÌNH

Trụ sở: xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

HTX TM - DV ĐẠI BẮC

Trụ sở: 143 ấp Tân An, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Mảng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH

Trụ sở: Tân đức A, Xã Tân bình, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: