Công ty ở Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG HAI NHI

Trụ sở: Số 97, ấp Phước Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Nhi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TOÀN TÂM

Trụ sở: Số 50A, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Ngọc Tâm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HỒ PHƯỚC

Trụ sở: 256, ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Bé

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NGUYỄN HOÀNG

Trụ sở: Số 61, Đường tỉnh 882, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Duy Linh

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHAN ĐỨC TOÀN

Trụ sở: 50A, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Đức Toàn

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Triệu Thị Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁ HẢI

Trụ sở: Số 15, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Bá Hải

ĐỘI THUẾ XÃ PHƯỚC MỸ TRUNG

Trụ sở: xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHẦN MỀM VIỆT ÂN

Trụ sở: Số 223, ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thanh Ân

NHÓM ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN AMD HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: Đường tỉnh 882, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH AN NAM

Trụ sở: Số 163, ấp Thanh Hòa, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hoài Phong Sang

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Trụ sở: ấp phước hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp phước hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MCB

Trụ sở: ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đại Từ

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐÔ THỊ

Trụ sở: ấp phước hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đòan Văn Em

CÔNG AN HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp Phú Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

THANH TRA HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: PHướC Mỹ TRUNG, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp phước hậu, Xã Phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC MỸ TRUNG

Trụ sở: ấp phước hậu, xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNNG THPT NGÔ VĂN CẤN

Trụ sở: ấp phước khánh, xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

BẢO HIỂM XÃ HỘI MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp phú quới, xã tân hội, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Trụ sở: xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trụ sở: ấp phước hậu, xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG MNBC PHƯỚC MỸ TRUNG

Trụ sở: ấp Phước Khách, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO

Trụ sở: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN

Trụ sở: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: Xã Phước Mỹ Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Trụ sở: ấp phước hậu, xã phước mỹ trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: