Công ty ở Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀI NAM

Trụ sở: Số 122/60, ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Thị Tuyết Nhung

ĐỘ THUẾ XÃ PHÚ MỸ

Trụ sở: xã Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ

Trụ sở: xã Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ

Trụ sở: ấp kinh gãy, Xã phú mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ MỸ

Trụ sở: ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ

Trụ sở: Xã Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ MỸ

Trụ sở: Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: