Công ty ở Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỪA HỒNG QUẢNG

Trụ sở: ấp Vĩnh Trị (thửa đất số 2942, tờ bản đồ số 03), Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Đào Mỹ Phương

ĐỘ THUẾ XÃ KHÁNH THẠNH TÂN

Trụ sở: xã Khánh Thạnh Tân, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CTY TNHH 1 TV SX - MB - XK CÁC SẢN PHẨM TỪ DỪA TIẾN PHƯỚC TÀI

Trụ sở: Số 217, ấp Vĩnh Trị, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Oanh

DNTN XĂNG DẦU THANH LIÊM

Trụ sở: ấp Vĩnh Trị (thửa đất số 3080, tờ bản đồ số 3), Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Liêm

DNTN TƯ XÊ

Trụ sở: ấp Tân Hưng, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quốc Khanh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC HUỲNH

Trụ sở: ấp Vĩnh Trị (thửa đất số 2942, tờ bản đồ số 3), Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Văn Trúc

TRƯỜNG TH KHÁNH THẠNH TÂN 2

Trụ sở: ấp tích khánh, xã khánh thạnh tân, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THẠNH TÂN 1

Trụ sở: xã khánh thạnh tân, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: