Công ty ở Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NĂM PHƯƠNG

Trụ sở: 39/101, ấp Thanh Điền, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phương

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHỞI NGUYÊN

Trụ sở: Số 135/40, ấp Tân Hưng, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Dũ

ĐỘ THUẾ XÃ HƯNG KHÁNH TRUNG A

Trụ sở: xã Hưng Khánh Trung A, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆU ỨNG XANH

Trụ sở: 167/44 ấp Gia Khánh, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Kim Ngân

DNTN TƯ PAUL

Trụ sở: Thửa đất 108, tờ bản đồ số 02, ấp Gia Khánh, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Ngọc Paul

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THỨC

Trụ sở: 8/39, ấp Thanh Điền, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Điểm

TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯNG KHÁNH TRUNG A

Trụ sở: Xã hưng Khánh Trung A, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TH HƯNG KHÁNH TRUNG A

Trụ sở: xã Hưng khánh trung A, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH TRUNG A

Trụ sở: ấp Cái Tắc, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÁU DŨNG

Trụ sở: Số 237/39 ấp Thanh Điền, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

TRƯỜNG THCS HƯNG KHÁNH TRUNG A

Trụ sở: ấp Cái Tắc, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Hướng