Công ty ở Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VCF VIỆT NAM

Trụ sở: Số 40A Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Lỹ Mỹ Vân

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỦY ANH

Trụ sở: Số 18T Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Quốc Sự

TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO

Trụ sở: Số 68 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Công Sách

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VCN

Trụ sở: Số nhà 63, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Huyền

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG GIANG

Trụ sở: Số 186 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Huy Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Trụ sở: Số 26 phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDT

Trụ sở: Số 24, Phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Viết Đường

CÔNG TY TNHH SINE VIỆT NAM

Trụ sở: Số 2, ngõ 35, đường Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Thành

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NÓN MEDIA VIỆT NAM

Trụ sở: Số nhà 18B, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Huyền

VĂN PHÒNG ỦY BAN DÂN TỘC

Trụ sở: 80 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Sỹ Tá

TẠP CHÍ KINH TẾ

Trụ sở: Nhà A4 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Trí Tuệ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - GIẢI TRÍ GIANG SƠN VIỆT HÀ NỘI

Trụ sở: Số 98B phố Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN MIAMOR

Trụ sở: Số 16, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Viết Sơn

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DUY PHÁT

Trụ sở: Số 2, ngõ 45, phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Minh Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIGLOBAL

Trụ sở: Số 31, Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Phương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THỜI TRANG BANANA

Trụ sở: Số 172, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Quân

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT

Trụ sở: Số 5 Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thu Thủy

CÔNG TY TNHH ENGINESHED VIỆT NAM

Trụ sở: Số 18B, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Huyền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN ĐỎ

Trụ sở: Số 25 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Thị Lan Phương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XNK THỊNH PHÁT

Trụ sở: Nhà số 3, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Bình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI

Trụ sở: Số 04 , đường Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Việt Đức

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẢO CHÂU

Trụ sở: Số 20, phố Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Khánh

CÔNG TY TNHH ICS INVEST VIỆT NAM

Trụ sở: Số 18B, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hoài Đức

BQLDA HỖ TRỢ KỸ THUẬT "HỖ TRỢ CẢI THIỆN VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ VIỆN TRỢ"

Trụ sở: Số 6B Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Phương

BQLDA "ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG MUA SẮM CHÍNH PHỦ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

Trụ sở: Số 6B Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Sơn

CÔNG TY CP SÁCH DỊCH VỤ VĂN HOÁ TỔNG HỢP NHẬT LINH

Trụ sở: Số 113 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Loan

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA VIÊN

Trụ sở: Số 102, đường Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Gia Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH THỦY THẮNG LỢI

Trụ sở: Số 4/25 A Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Văn Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỊNH NGHIỆP

Trụ sở: Số 65A, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Thị Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Trụ sở: Số 40, phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số thuế: - Giám đốc: Lương Thế Lộc