CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIẾN TUẤN

Mã số thuế:
Trụ sở: Khu Thị Tứ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày cấp: 22/10/2015
Ngày hoạt động: 22/10/2015
Điện thoại: 0979 125 683