DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHÚ CÀ MAU

Mã số thuế:
Trụ sở: 360, Phan Ngọc Hiển, khóm 2, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Tên giao dịch: DNTN THANH PHÚ CM
Giám đốc/ĐDPL: Lư Tuyết Trinh
Ngày cấp: 29/10/2015
Ngày hoạt động: 28/10/2015
Điện thoại: 0780 3590295 / 0780 3590294