CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN VINH QUANG

Mã số thuế:
Trụ sở: Số 50/26, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Vinh Quang
Ngày cấp: 27/10/2015
Ngày hoạt động: 27/10/2015
Điện thoại: 0983 234344