CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BA HỒNG

Mã số thuế:
Trụ sở: Khóm Cái Nai, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Hồng
Ngày cấp: 20/10/2015
Ngày hoạt động: 19/10/2015
Điện thoại: 0919 589 465