DOANH NGHIỆP TN KHOA BỬU

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Quách Hồng Bảo
Ngày cấp: 19/10/2015
Ngày hoạt động: 19/10/2015
Điện thoại: 0909 444449 - 01249