CÔNG TY TNHH VẠNG THUẬN

Mã số thuế:
Trụ sở: Số 13, đường Lý Bôn, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Tên giao dịch: CTY TNHH VẠNG THUẬN
Giám đốc/ĐDPL: Lê Quang Thuận
Ngày cấp: 16/10/2015
Ngày hoạt động: 16/10/2015
Điện thoại: 0903 699 015