DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI MINH KHOA CÀ MAU

Mã số thuế:
Trụ sở: Số 132/79, đường Lý Văn Lâm, khóm 2, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Sơn Thị Mỹ Hân
Ngày cấp: 15/10/2015
Ngày hoạt động: 15/10/2015
Điện thoại: 0944737580