DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TÂM TỶ

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp Kinh 17, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Nghê Thị Việt Hoa
Ngày cấp: 17/01/2014
Ngày hoạt động: 17/01/2014
Điện thoại: 07803875018