DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TẤN PHÚC

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp Kinh 17, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Dương Tấn Khôi
Ngày cấp: 01/07/2013
Ngày hoạt động: 01/07/2013
Điện thoại: 0918543797