CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN SNL

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp Chà Là, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Trương Văn Hoàng
Ngày cấp: 22/04/2013
Ngày hoạt động: 23/04/2013
Điện thoại: 0973000503