XÃ TAM GIANG

Mã số thuế:
Trụ sở: Xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Ngày hoạt động: 01/09/2012