CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TÔM GIỐNG SINH THÁI - CAMIMEX

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Tên giao dịch: CAMIMEX - ORGANIC HATCHERY
Giám đốc/ĐDPL: Bùi Sĩ Tuấn
Ngày cấp: 07/04/2011
Ngày hoạt động: 11/04/2011