DOANH NGHIỆP TN PHƯỚC HƯNG

Mã số thuế:
Trụ sở: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Thành Lân
Ngày cấp: 23/07/1997
Ngày hoạt động: 01/10/2002