CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAIA VIDEO GAME

Mã số thuế:
Trụ sở: 460 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: GAIAVG
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Hương Chi
Ngày cấp: 30/10/2015
Ngày hoạt động: 02/11/2015
Điện thoại: 0973579596