CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH NGỌC HOÀN

Mã số thuế:
Trụ sở: 36 Lỗ Giáng 19, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Giám đốc/ĐDPL: Huỳnh Ngọc Tấn
Ngày cấp: 27/10/2015
Ngày hoạt động: 01/11/2015
Điện thoại: 0986808986