CÔNG TY TNHH COCONEST

Mã số thuế:
Trụ sở: 355 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: COCONEST CO.,LTD
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Hữu Hưng
Ngày cấp: 22/10/2015
Ngày hoạt động: 23/10/2015