CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÍNH

Mã số thuế:
Trụ sở: 101 Trần Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CHAU DINH .,JSC
Giám đốc/ĐDPL: Bùi Thị Kim Oanh
Ngày cấp: 22/10/2015
Ngày hoạt động: 23/10/2015