CÔNG TY TNHH HUỲNH NGỌC ĐẠI

Mã số thuế:
Trụ sở: 132 Thanh Hóa, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CTY TNHH HUỲNH NGỌC ĐẠI
Giám đốc/ĐDPL: Huỳnh Ngọc Chạy
Ngày cấp: 07/10/2015
Ngày hoạt động: 08/10/2015
Điện thoại: 05113688121