CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMUTION

Mã số thuế:
Trụ sở: 296 Văn Tiến Dũng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: SMUTION CORPORATION
Giám đốc/ĐDPL: Trần Kim Vinh
Ngày cấp: 16/09/2015
Ngày hoạt động: 17/09/2015
Điện thoại: 0909226695