CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ LONG

Mã số thuế:
Trụ sở: 16 Lê Thận, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV NHẤT TRÍ LONG
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Thanh Long
Ngày cấp: 04/09/2015
Ngày hoạt động: 07/09/2015