CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC VIỆT

Mã số thuế:
Trụ sở: 56 Cồn Dầu 1, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Giám đốc/ĐDPL: Trần Thanh Trực
Ngày cấp: 24/08/2015
Ngày hoạt động: 24/08/2015
Điện thoại: 0935456515