CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG VẠN THÀNH

Mã số thuế:
Trụ sở: 68 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH HƯNG VẠN THÀNH
Giám đốc/ĐDPL: Trần Đức Duyên
Ngày cấp: 20/08/2015
Ngày hoạt động: 25/08/2015
Điện thoại: 0977882597