CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Ý TƯỞNG

Mã số thuế:
Trụ sở: 37 Lê Đình Diên, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: ITS COMPANY
Giám đốc/ĐDPL: Phan Văn Linh
Ngày cấp: 18/08/2015
Ngày hoạt động: 01/01/2016
Điện thoại: 0973057125