CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT DUYÊN HẢI

Mã số thuế:
Trụ sở: 03 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: VIET DUYEN HAI JOINT STOCK COMPANY
Giám đốc/ĐDPL: Phan Đình Hội
Ngày cấp: 30/07/2015
Ngày hoạt động: 01/08/2015
Điện thoại: 05113668468 / 05113685646