CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG TRUNG TÍN

Mã số thuế:
Trụ sở: 87-89 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV HỒNG TRUNG TÍN
Giám đốc/ĐDPL: Hồng Hải
Ngày cấp: 24/07/2015
Ngày hoạt động: 27/07/2015
Điện thoại: 0905163164